ลงทะเบียนรับประกันเครื่องปรับอากาศ

ซื้อจากร้าน
โทรศัพท์ร้าน (ถ้ามี)

สถานที่ติดตั้ง

เลขที่
หมู่ที่
อาคาร/ตึก
อาคาร/ตึก

หน้าบัตรประกัน (หน้า A)
 ตัวอย่าง 

หลังบัตรประกัน (หน้า B)

  ตัวอย่าง 

Shopping Cart
Scroll to Top