เตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่ผันผวน

ภาวะเอลนีโญ ( El Nino)

ผลกระทบจากภาวะเอลนีโญ
1. เกิดพายุรุนแรง และน้ำท่วม
2. เกิดความแห้งแล้ง ภัยความร้อน
เตรียมความพร้อมรับมือพายุและน้ำท่วม
1. ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
2.ตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างปรับระบบไฟฟ้าให้อยู่ในที่สูงและใช้วัสดุป้องกันน้ำท่วมในบ้าน
3.หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างต่างๆในขณะที่เกิดพายุ
4.เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปในพื้นที่ปลอดภัย
5.เตรียมอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อม เช่น ยารักษาโรค น้ำดื่มสะอาด โทรศัพท์ มือถือ
6.ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว

เตรียมความพร้อมรับมือภาวะภัยแล้ง
1.เฝ้าระวังประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่
2.ประเมิน สำรวจกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในบ้าน ที่เสี่ยงบริโภคน้ำไม่สะอาด และภัยความร้อน
3.กินอาหารปรุงสดใหม่ ล้างมือให้สะอาดและปรับปรุงคุณภาพน้ำในครัวเรือนก่อนนำมาดื่น เช่น ต้ม กรอง เป็นต้น
4.สำรองน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอและใช้น้ำอย่างประหยัด
5.เกษตรกรเน้นปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่นพืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น ลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ
6.งดจุดไฟ เผาหญ้า ในพื้นที่ที่มีเศษวัสดุเชื้อเพลิงป้องกันการเกิดไฟไหม้

 

Shopping Cart
Scroll to Top